Genesis 8

From WikiChristian
Jump to navigation Jump to search
Genesis 8 - Versions
Genesis 8 Text (WEB)
 1. God remembered Noah, all the animals, and all the livestock that were with him in the ship; and God made a wind to pass over the earth. The waters subsided.
 2. The deep's fountains and the sky's windows were also stopped, and the rain from the sky was restrained.
 3. The waters receded from the earth continually. After the end of one hundred fifty days the waters decreased.
 4. The ship rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, on Ararat's mountains.
 5. The waters receded continually until the tenth month. In the tenth month, on the first day of the month, the tops of the mountains were seen.
 6. It happened at the end of forty days, that Noah opened the window of the ship which he had made,
 7. and he sent forth a raven. It went back and forth, until the waters were dried up from the earth.
 8. He sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from the surface of the ground,
 9. but the dove found no place to rest her foot, and she returned to him into the ship; for the waters were on the surface of the whole earth. He put forth his hand, and took her, and brought her to him into the ship.
 10. He stayed yet another seven days; and again he sent forth the dove out of the ship.
 11. The dove came back to him at evening, and, behold, in her mouth was an olive leaf plucked off. So Noah knew that the waters were abated from the earth.
 12. He stayed yet another seven days, and sent forth the dove; and she didn't return to him any more.
 13. It happened in the six hundred first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from the earth. Noah removed the covering of the ship, and looked. He saw that the surface of the ground was dried.
 14. In the second month, on the twenty-seventh day of the month, the earth was dry.
 15. God spoke to Noah, saying,
 16. "Go out of the ship, you, and your wife, and your sons, and your sons' wives with you.
 17. Bring forth with you every living thing that is with you of all flesh, including birds, livestock, and every creeping thing that creeps on the earth, that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply on the earth."
 18. Noah went forth, with his sons, his wife, and his sons' wives with him.
 19. Every animal, every creeping thing, and every bird, whatever moves on the earth, after their families, went out of the ship.
 20. Noah built an altar to Yahweh, and took of every clean animal, and of every clean bird, and offered burnt offerings on the altar.
 21. Yahweh smelled the pleasant aroma. Yahweh said in his heart, "I will not again curse the ground any more for man's sake, because the imagination of man's heart is evil from his youth; neither will I ever again strike everything living, as I have done.
 22. While the earth remains, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease."
Genesis 8 Text (Hebrew)
 1. ויזכר אלהים את־נח ואת כל־החיה ואת־כל־הבהמה אשר אתו בתבה ויעבר אלהים רוח על־הארץ וישכו המים׃
 2. ויסכרו מעינת תהום וארבת השמים ויכלא הגשם מן־השמים׃
 3. וישבו המים מעל הארץ הלוך ושוב ויחסרו המים מקצה חמשים ומאת יום׃
 4. ותנח התבה בחדש השביעי בשבעה־עשר יום לחדש על הרי אררט׃
 5. והמים היו הלוך וחסור עד החדש העשירי בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרים׃
 6. ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את־חלון התבה אשר עשה׃
 7. וישלח את־הערב ויצא יצוא ושוב עד־יבשת המים מעל הארץ׃
 8. וישלח את־היונה מאתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה׃
 9. ולא־מצאה היונה מנוח לכף־רגלה ותשב אליו אל־התבה כי־מים על־פני כל־הארץ וישלח ידו ויקחה ויבא אתה אליו אל־התבה׃
 10. ויחל עוד שבעת ימים אחרים ויסף שלח את־היונה מן־התבה׃
 11. ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה־זית טרף בפיה וידע נח כי־קלו המים מעל הארץ׃
 12. וייחל עוד שבעת ימים אחרים וישלח את־היונה ולא־יספה שוב־אליו עוד׃
 13. ויהי באחת ושש־מאות שנה בראשון באחד לחדש חרבו המים מעל הארץ ויסר נח את־מכסה התבה וירא והנה חרבו פני האדמה׃
 14. ובחדש השני בשבעה ועשרים יום לחדש יבשה הארץ׃ ס
 15. וידבר אלהים אל־נח לאמר׃
 16. צא מן־התבה אתה ואשתך ובניך ונשי־בניך אתך׃
 17. כל־החיה אשר־אתך מכל־בשר בעוף ובבהמה ובכל־הרמש הרמש על־הארץ אתך ושרצו בארץ ופרו ורבו על־הארץ׃
 18. ויצא־נח ובניו ואשתו ונשי־בניו אתו׃
 19. כל־החיה כל־הרמש וכל־העוף כל רומש על־הארץ למשפחתיהם יצאו מן־התבה׃
 20. ויבן נח מזבח ליהוה ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהר ויעל עלת במזבח׃
 21. וירח יהוה את־ריח הניחח ויאמר יהוה אל־לבו לא־אסף לקלל עוד את־האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעריו ולא־אסף עוד להכות את־כל־חי כאשר עשיתי׃
 22. עד כל־ימי הארץ זרע וקציר וקר וחם וקיץ וחרף ויום ולילה לא ישבתו׃
Genesis 8 Text (Greek)
 1. και εμνησθη ο θεος του νωε και παντων των θηριων και παντων των κτηνων και παντων των πετεινων και παντων των ερπετων οσα ην μετ' αυτου εν τη κιβωτω και επηγαγεν ο θεος πνευμα επι την γην και εκοπασεν το
 2. και επεκαλυφθησαν αι πηγαι της αβυσσου και οι καταρρακται του ουρανου και συνεσχεθη ο υετος απο του
 3. και ενεδιδου το υδωρ πορευομενον απο της γης ενεδιδου και ηλαττονουτο το υδωρ μετα πεντηκοντα και εκατον
 4. και εκαθισεν η κιβωτος εν μηνι τω εβδομω εβδομη και εικαδι του μηνος επι τα ορη τα
 5. το δε υδωρ πορευομενον ηλαττονουτο εως του δεκατου μηνος εν δε τω ενδεκατω μηνι τη πρωτη του μηνος ωφθησαν αι κεφαλαι των
 6. και εγενετο μετα τεσσαρακοντα ημερας ηνεωξεν νωε την θυριδα της κιβωτου ην
 7. και απεστειλεν τον κορακα του ιδειν ει κεκοπακεν το υδωρ και εξελθων ουχ υπεστρεψεν εως του ξηρανθηναι το υδωρ απο της
 8. και απεστειλεν την περιστεραν οπισω αυτου ιδειν ει κεκοπακεν το υδωρ απο προσωπου της
 9. και ουχ ευρουσα η περιστερα αναπαυσιν τοις ποσιν αυτης υπεστρεψεν προς αυτον εις την κιβωτον οτι υδωρ ην επι παντι προσωπω πασης της γης και εκτεινας την χειρα αυτου ελαβεν αυτην και εισηγαγεν αυτην προς εαυτον εις την
 10. και επισχων ετι ημερας επτα ετερας παλιν εξαπεστειλεν την περιστεραν εκ της
 11. και ανεστρεψεν προς αυτον η περιστερα το προς εσπεραν και ειχεν φυλλον ελαιας καρφος εν τω στοματι αυτης και εγνω νωε οτι κεκοπακεν το υδωρ απο της
 12. και επισχων ετι ημερας επτα ετερας παλιν εξαπεστειλεν την περιστεραν και ου προσεθετο του επιστρεψαι προς αυτον
 13. και εγενετο εν τω ενι και εξακοσιοστω ετει εν τη ζωη του νωε του πρωτου μηνος μια του μηνος εξελιπεν το υδωρ απο της γης και απεκαλυψεν νωε την στεγην της κιβωτου ην εποιησεν και ειδεν οτι εξελιπεν το υδωρ απο προσωπου της
 14. εν δε τω μηνι τω δευτερω εβδομη και εικαδι του μηνος εξηρανθη η
 15. και ειπεν κυριος ο θεος τω νωε
 16. εξελθε εκ της κιβωτου συ και η γυνη σου και οι υιοι σου και αι γυναικες των υιων σου μετα
 17. και παντα τα θηρια οσα εστιν μετα σου και πασα σαρξ απο πετεινων εως κτηνων και παν ερπετον κινουμενον επι της γης εξαγαγε μετα σεαυτου και αυξανεσθε και πληθυνεσθε επι της
 18. και εξηλθεν νωε και η γυνη αυτου και οι υιοι αυτου και αι γυναικες των υιων αυτου μετ'
 19. και παντα τα θηρια και παντα τα κτηνη και παν πετεινον και παν ερπετον κινουμενον επι της γης κατα γενος αυτων εξηλθοσαν εκ της
 20. και ωκοδομησεν νωε θυσιαστηριον τω θεω και ελαβεν απο παντων των κτηνων των καθαρων και απο παντων των πετεινων των καθαρων και ανηνεγκεν ολοκαρπωσεις επι το
 21. και ωσφρανθη κυριος ο θεος οσμην ευωδιας και ειπεν κυριος ο θεος διανοηθεις ου προσθησω ετι του καταρασασθαι την γην δια τα εργα των ανθρωπων οτι εγκειται η διανοια του ανθρωπου επιμελως επι τα πονηρα εκ νεοτητος ου προσθησω ουν ετι παταξαι πασαν σαρκα ζωσαν καθως
 22. πασας τας ημερας της γης σπερμα και θερισμος ψυχος και καυμα θερος και εαρ ημεραν και νυκτα ου
Genesis 8 Text (Latin)
 1. Recordatus autem Deus Noë, cunctorumque animantium, et omnium jumentorum, quæ erant cum eo in arca, adduxit spiritum super terram, et imminutæ sunt aquæ.
 2. Et clausi sunt fontes abyssi, et cataractæ cæli : et prohibitæ sunt pluviæ de cælo.
 3. Reversæque sunt aquæ de terra euntes et redeuntes : et cœperunt minui post centum quinquaginta dies.
 4. Requievitque arca mense septimo, vigesimo septimo die mensis, super montes Armeniæ.
 5. At vero aquæ ibant et decrescebant usque ad decimum mensem : decimo enim mense, primo die mensis, apparuerunt cacumina montium.
 6. Cumque transissent quadraginta dies, aperiens Noë fenestram arcæ, quam fecerat, dimisit corvum,
 7. qui egrediebatur, et non revertebatur, donec siccarentur aquæ super terram.
 8. Emisit quoque columbam post eum, ut videret si jam cessassent aquæ super faciem terræ.
 9. Quæ cum non invenisset ubi requiesceret pes ejus, reversa est ad eum in arcam : aquæ enim erant super universam terram : extenditque manum, et apprehensam intulit in arcam.
 10. Expectatis autem ultra septem diebus aliis, rursum dimisit columbam ex arca.
 11. At illa venit ad eum ad vesperam, portans ramum olivæ virentibus foliis in ore suo : intellexit ergo Noë quod cessassent aquæ super terram.
 12. Expectavitque nihilominus septem alios dies : et emisit columbam, quæ non est reversa ultra ad eum.
 13. Igitur sexcentesimo primo anno, primo mense, prima die mensis, imminutæ sunt aquæ super terram : et aperiens Noë tectum arcæ, aspexit, viditque quod exsiccata esset superficies terræ.
 14. Mense secundo, septimo et vigesimo die mensis arefacta est terra.
 15. Locutus est autem Deus ad Noë, dicens :
 16. Egredere de arca, tu et uxor tua, filii tui et uxores filiorum tuorum tecum.
 17. Cuncta animantia, quæ sunt apud te, ex omni carne, tam in volatilibus quam in bestiis et universis reptilibus, quæ reptant super terram, educ tecum, et ingredimini super terram : crescite et multiplicamini super eam.
 18. Egressus est ergo Noë, et filii ejus : uxor illius, et uxores filiorum ejus cum eo.
 19. Sed et omnia animantia, jumenta, et reptilia quæ reptant super terram, secundum genus suum, egressa sunt de arca.
 20. Ædificavit autem Noë altare Domino : et tollens de cunctis pecoribus et volucribus mundis, obtulit holocausta super altare.
 21. Odoratusque est Dominus odorem suavitatis, et ait : Nequaquam ultra maledicam terræ propter homines : sensus enim et cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab adolescentia sua : non igitur ultra percutiam omnem animam viventem sicut feci.
 22. Cunctis diebus terræ, sementis et messis, frigus et æstus, æstas et hiems, nox et dies non requiescent.
Genesis 8 Text (KJV)
 1. And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that was with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters asswaged;
 2. The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained;
 3. And the waters returned from off the earth continually: and after the end of the hundred and fifty days the waters were abated.
 4. And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat.
 5. And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen.
 6. And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made:
 7. And he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth.
 8. Also he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground;
 9. But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth: then he put forth his hand, and took her, and pulled her in unto him into the ark.
 10. And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark;
 11. And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth.
 12. And he stayed yet other seven days; and sent forth the dove; which returned not again unto him any more.
 13. And it came to pass in the six hundredth and first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth: and Noah removed the covering of the ark, and looked, and, behold, the face of the ground was dry.
 14. And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dried.
 15. And God spake unto Noah, saying,
 16. Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee.
 17. Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl, and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth.
 18. And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him:
 19. Every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth, after their kinds, went forth out of the ark.
 20. And Noah builded an altar unto the LORD; and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar.
 21. And the LORD smelled a sweet savour; and the LORD said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake; for the imagination of man's heart is evil from his youth; neither will I again smite any more every thing living, as I have done.
 22. While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease.
Genesis 8
RELATED TOPICS
SERMONS, ESSAYS AND OPINIONS
CONTENTS

Verses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Commentary

This article is a stub. You can help WikiChristian by expanding it. For help please read the WikiChristian Tutorial and our writing guide.

Quotes

Links


Return to Christianity -> Bible -> Genesis

W8MD

Note to users: The wiki is currently operating in safe mode. Editing is limited to users with certain privileges in order to deal with spam. You can create a new user account, and confirm your email ID in order to obtain ability to edit pages. Learn how to be an editor or sysop at WikiChristian.

Sponsors: WikiChristian is supported by W8MD's NYC weight loss, sleep and medical aesthetic centers.